+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

EDUPRESS

Služby a poradenství v oblasti dotací, inovací a vzdělávání

Společnost EDUPRESS s.r.o. se specializuje na dotační poradenství a management, investiční poradenství, odborné vzdělávání a tvorbu a realizaci rozvojových a vzdělávacích strategií.

hands-1063442_1280

money-1448641_1280

technology-1095751_1280

 

 

 

 

 

 

Pro žadatele o grantovou nebo dotační podporu, případně investiční pobídky zajišťujeme komplexní servis v celém projektovém cyklu. To znamená, že radíme a pomáháme (samozřejmě za aktivní spolupráce klienta) při identifikování konkrétních potřeb klienta, zformulování záměrů jednotlivých projektů v souladu s pravidly konkrétní výzvy a samozřejmě také při přípravě a zpracování žádostí a jejich příloh. Následně poskytneme potřebnou podporu při nastavení procesů a postupů včetně kontrolních mechanismů, které zajistí bezchybnou a úspěšnou realizaci podpořeného projektu, a budeme spolupracovat při vykazování projektových aktivit a čerpání poskytnutých finančních prostředků.

Našimi klienty jsou firmy a podnikatelé, města, obce, místní akční skupiny a také neziskové organizace.

Máte-li zájem o pomoc či radu při získávání podpory pro vaše projekty, neváhejte a kontaktujte nás. Tým oddělení dotačního poradenství a managementu společnosti EDUPRESS  s.r.o. je vám k dispozici.

Poradenské služby

Dotační poradenstvíDotační poradenství

Zajišťujeme poradenství ve všech fázích dotačního projektu – počínaje vstupní analýzou klienta, resp. projektu, nastavením strategie, vytipováním nejvhodnějších výzev, přípravou žádosti a dalších nezbytných podkladů.

 Více informací…

Dotační managementDotační management

Formou supervize a poradenství se zapojíme do průběhu realizaci  dotačního projektu – počínaje realizací výběrových řízení, zajištěním projektového řízení, pomocí při výkaznictví a administrativních aktivitách a konče různými podpůrnými činnostmi vč. kontroly obsahové a formální správnosti projektových aktivit a jejich výstupů.

Více informací…

Podpora projektů

Dotace

Pojem dotace v ekonomii definuje peněžitý dar nebo daru podobnou peněžitou úhradu ze strany státu či jiného samosprávného celku. V současné době lze získat nebo realizovat projekty podpořené z fondů Evropské unie, Programu švýcarsko-české spolupráce, Norských fondů a Fondů EHP.

Více informací…

Investiční pobídky

Investiční pobídky patří mezi národní formy podpory rozvoje podnikání. Žádat o ně mohou jak tuzemské tak zahraniční subjekty na investiční projekty v oblasti výroby, spuštění technologického centra nebo centra sdílených služeb na území ČR.

Více informací…

Zaujala Vás naše nabídka?

Neváhejte a využijte znalosti a zkušenosti našich specialistů. Stačí, když vyplníte následující formulář…

captcha