+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

EDUPRESS

Služby a poradenství v oblasti dotací, inovací a vzdělávání

Společnost EDUPRESS s.r.o. se specializuje na dotační poradenství a management, investiční poradenství, odborné vzdělávání a tvorbu a realizaci rozvojových a vzdělávacích strategií.

MSMT_logotyp_text_czMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo společnosti EDUPRESS s.r.o. akreditaci vzdělávacímu programu pro pracovní činnost Lektor dalšího vzdělávání. Na základě udělené akreditace je společnost EDUPRESS povinna vydávat absolventům kurzu po úspěšném ukončení vzdělávacího programu pro výše uvedenou pracovní činnost „Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

hands-1063442_1280

money-1448641_1280

technology-1095751_1280

skoleni

 

 

 

 

 

 

Pro žadatele o grantovou nebo dotační podporu, případně investiční pobídky zajišťujeme komplexní servis v celém projektovém cyklu. To znamená, že radíme a pomáháme (samozřejmě za aktivní spolupráce klienta) při identifikování konkrétních potřeb klienta, zformulování záměrů jednotlivých projektů v souladu s pravidly konkrétní výzvy a samozřejmě také při přípravě a zpracování žádostí a jejich příloh. Následně poskytneme potřebnou podporu při nastavení procesů a postupů včetně kontrolních mechanismů, které zajistí bezchybnou a úspěšnou realizaci podpořeného projektu, a budeme spolupracovat při vykazování projektových aktivit a čerpání poskytnutých finančních prostředků.

Našimi klienty jsou firmy a podnikatelé, města, obce, místní akční skupiny a také neziskové organizace.

Máte-li zájem o pomoc či radu při získávání podpory pro vaše projekty, neváhejte a kontaktujte nás. Tým oddělení dotačního poradenství a managementu společnosti EDUPRESS  s.r.o. je vám k dispozici.

Poradenské služby

Dotační poradenstvíDotační poradenství

Zajišťujeme poradenství ve všech fázích dotačního projektu – počínaje vstupní analýzou klienta, resp. projektu, nastavením strategie, vytipováním nejvhodnějších výzev, přípravou žádosti a dalších nezbytných podkladů.

 Více informací…

Dotační managementDotační management

Formou supervize a poradenství se zapojíme do průběhu realizaci  dotačního projektu – počínaje realizací výběrových řízení, zajištěním projektového řízení, pomocí při výkaznictví a administrativních aktivitách a konče různými podpůrnými činnostmi vč. kontroly obsahové a formální správnosti projektových aktivit a jejich výstupů.

Více informací…

Podpora projektů

Dotace

Pojem dotace v ekonomii definuje peněžitý dar nebo daru podobnou peněžitou úhradu ze strany státu či jiného samosprávného celku. V současné době lze získat nebo realizovat projekty podpořené z fondů Evropské unie, Programu švýcarsko-české spolupráce, Norských fondů a Fondů EHP.

Více informací…

Investiční pobídky

Investiční pobídky patří mezi národní formy podpory rozvoje podnikání. Žádat o ně mohou jak tuzemské tak zahraniční subjekty na investiční projekty v oblasti výroby, spuštění technologického centra nebo centra sdílených služeb na území ČR.

Více informací…

Zaujala Vás naše nabídka?

Neváhejte a využijte znalosti a zkušenosti našich specialistů. Stačí, když vyplníte následující formulář…

    captcha