+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Aktuální výzvy

Dotační výzvy, které můžete v současnosti využít pro své projekty

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Programy podpory – Výzvy

Program rozvoje venkova

Jarní kolo (v termínu 3.4.–23.4.)

 • Vzdělávací akce
 • Informační akce
 • Lesnická infrastruktura
 • Zahájení činnosti mladých zemědělců
 • Investice do nezemědělských činností
 • Podpora agroturistiky
 • Obnova lesních porostů po kalamitách
 • Odstraňování škod způsobených povodněmi
 • Neproduktivní investice v lesích
 • Přeměna porostů náhradních dřevin
 • Technické vybavení dřevozpracujících provozoven
 • Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
 • Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

Podzimní kolo (v termínu 9.10.–29.10.)

 • Investice do zemědělských podniků
 • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
 • Zavádění preventivních opatření v lesích
 • Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
 • Technika a technologie pro lesní hospodářství
 • Sdílení zařízení a zdrojů
 • Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů
 • Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasiv pro výrobu energie a v průmyslových procesech

OP Zaměstnanost

Harmonogram výzev:

 • Podpora zaměstnanosti
 • Podpora rovných příležitostí žen a mužů
 • Podpora adaptability zaměstnanců a změstnavatelů
 • Podpora dalšího vzdělávání
 • Modernizace veřejné správy a veřejných služeb
 • Podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, soc. začleňování a veřejné správy