+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Integrovaný regionální operační program

Informace o specifických cílech

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Rozdíly oproti 2007–2013

Razantní snížení počtu programů a jeden centrální program, podpora terénních a komunitních přístupů v sociální integraci nad ambulantními, rozšíření podpory nástrojů pro podporu sociální integrace – sociální bydlení, sociální podnikání a posun v zacílení na napojení sítě TEN-T u silniční infrastruktury.

Zaměření

Doprava v regionech, zkvalitnění veřejných služeb, veřejná správa.

Tematické cíle

  • 2. Rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií (PO 3)
  • 4. Snižování energetické náročnosti ekonomiky (PO 2)
  • 5. Omezování přírodních rizik, povodní a ekologické zátěže (PO 1)
  • 6. Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství (PO 3)
  • 7. Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava (PO 1)
  • 9. Fungující sociální systém a boj proti chudobě (PO 2, PO 4)
  • 10. Zkvalitnění systému vzdělávání (PO  2)
  • 11. Kvalitní, efektivní a transparentní veřejná správa a instituce (PO  3)

Podporované oblasti