+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP Zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti cílových skupin

Dotace je určena na podporu zaměstnanosti různých cílových skupin. Podporu mohou čerpat poradenské a vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, obce a svazky obcí.

Časové nastavení:

 • Vyhlášení výzvy: 1. 11. 2015
 • Ukončení příjmu žádostí: 1. 2. 2016

Oprávnění žadatelé:

 • Poradenské a vzdělávací instituce.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Obce a svazky obcí.

Příklady podporovaných aktivit:

 • zprostředkování zaměstnání;
 • poradenské a informační činnosti a programy;
 • bilanční a pracovní diagnostika;
 • rekvalifikace;
 • rozvoj základních kompetencí;
 • podpora vytváření nových pracovních míst;
 • podpora umístění na uvolněná pracovní místa;
 • podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
 • podpora flexibilních forem zaměstnání a odměňování;
 • doprovodná opatření umožňující začlenění na trh práce;
 • motivační aktivity;
 • pracovní rehabilitace;
 • realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory bude upřesněna ve výzvě.

Cílové území:

 • Česká republika vyjma hlavního města Prahy.

Dotace je určena na podporu zaměstnanosti různých cílových skupin. Podporu mohou čerpat poradenské a vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, obce a svazky obcí.

Časové nastavení:

 • Vyhlášení výzvy: 1. 11. 2015
 • Ukončení příjmu žádostí: 1. 2. 2016

Oprávnění žadatelé:

 • Poradenské a vzdělávací instituce.
 • Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).
 • Obce a svazky obcí.

Příklady podporovaných aktivit:

 • zprostředkování zaměstnání;
 • poradenské a informační činnosti a programy;
 • bilanční a pracovní diagnostika;
 • rekvalifikace;
 • rozvoj základních kompetencí;
 • podpora vytváření nových pracovních míst;
 • podpora umístění na uvolněná pracovní místa;
 • podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
 • podpora flexibilních forem zaměstnání a odměňování;
 • doprovodná opatření umožňující začlenění na trh práce;
 • motivační aktivity;
 • pracovní rehabilitace;
 • realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory bude upřesněna ve výzvě.

Cílové území:

 • Česká republika vyjma hlavního města Prahy.