+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Životní prostředí

Aktuální výzvy v operačním programu Životní prostředí

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.vybavení nebo modernizaci sběrných dvorů, zlepšení nakládání s nebezpečnými odpady, energetické využitíearth-1013746_1920 odpadů, na vybudování protipovodňové ochrany či podporu preventivních protipovodňových opatření.

Zaměření:

Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, nakládání s odpady, ochrana a péče o přírodu a krajinu a energetické úspory.

Tematické cíle

4. Snižování energetické náročnosti ekonomiky (PO 5)
5. Omezování přírodních rizik, povodní a ekologické zátěže (PO1, PO3)
6. Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství (PO 1, PO2, PO3, PO4)

Podporované oblasti:

  • Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
  • Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
  • Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
  • Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
  • Prioritní osa 5: Energetické úspory

 

Zaujala Vás některá z podporovaných oblastí?

Neváhejte a využijte znalosti a zkušenosti našich specialistů. Stačí, když vyplníte následující formulář…

    captcha