+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Dotace z fondů EHP

Podpora spolupráce s organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

EHP fondyFondy EHP (EEA grants) podporují spolupráci mezi českými firmami a institucemi a subjekty z Islandu, Lichtenštejnska a Norska, resp. projekty ve vybraných oblastech.

 

Životní prostředí

 • Zastavení ztráty biodiverzity v ČR.
 • Zvýšení povědomí a vzdělávání v oblasti biodiverzity.
 • Adaptace na změny klimatu.

Nestátní neziskové organizace

 • Lidská práva, rovnost pohlaví a menšin.
 • Ochrana životního prostředí.
 • Práce s ohroženými dětmi.
 • Podpora demokracie.

Ohrožené děti a mládež

 • Deinstitucionalizace systému péče o ohrožené děti a mládež.
 • Zkvalitnění sítě služeb pro práci s rodinami.
 • Podpora zapojení dětí a mládeže do rozhodovacích procesů.

Sociální začleňování

 • Posílení inkluzívních politik.
 • Potírání projevů extremismu a rasismu.
 • Podpora sociálního začleňování.

Kultura

 • Zachování a obnova nemovitých kulturních památek.
 • Revitalizace sbírek muzejní povahy, písemného kulturního dědictví a filmového dědictví.
 • Podpora současného živého umění.

Spolupráce škol a stipendia

 • Institucionální spolupráce.
 • Výměna žáků, studentů a pracovníků základních, středních a vysokých škol.

Naše služby

Dotační poradenstvíZajišťujeme poradenství ve všech fázích dotačního projektu – počínaje vstupní analýzou klienta, resp. projektu, nastavením strategie, vytipováním nejvhodnějších výzev, přípravou žádosti a dalších nezbytných podkladů.

Více informací…

Dotační managementFormou supervize a poradenství se zapojíme do průběhu realizaci  dotačního projektu – počínaje realizací výběrových řízení, zajištěním projektového řízení, pomocí při výkaznictví a administrativních aktivitách a konče různými podpůrnými činnostmi vč. kontroly obsahové a formální správnosti projektových aktivit a jejich výstupů.

Více informací…

Strategie rozvoje

Vzdělávací strategie

Zaujala Vás naše nabídka?

Neváhejte a využijte znalosti a zkušenosti našich specialistů. Stačí, když vyplníte následující formulář…

  captcha