+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Dotace z norských fondů

Nadační podpora projektů z vybraných oblastí

Norské fondyNadační podpora zejména těch typů projektů, které není možné pokrýt z jiných finančních zdrojů EU nebo z národních prostředků.

Podpora se zaměřuje na následující oblasti:

 • spolupráce škol a stipendia;
 • zachycování a ukládání oxidu uhličitého;
 • rozvoj vědeckých znalostí (humanitní vědy, životní prostředí, zdraví);
 • podpora odhalování a vyšetřování korupce;
 • veřejné zdraví;
 • zlepšení rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem;
 • zvýšení povědomí a výzkum v oblasti rovných příležitostí žen a mužů;
 • gender mainstreaming ve veřejných politikách;
 • snížení výskytu domácího násilí a násilí na ženách;
 • schengenská spolupráce a boj proti přeshraniční a organizované trestné činnosti;
 • zefektivnění spolupráce v justici a rozvoj nápravných zařízení a služeb;
 • podpora důstojné práce a tripartitního dialogu.

Naše služby

Dotační poradenstvíZajišťujeme poradenství ve všech fázích dotačního projektu – počínaje vstupní analýzou klienta, resp. projektu, nastavením strategie, vytipováním nejvhodnějších výzev, přípravou žádosti a dalších nezbytných podkladů.

Více informací…

Dotační managementFormou supervize a poradenství se zapojíme do průběhu realizaci  dotačního projektu – počínaje realizací výběrových řízení, zajištěním projektového řízení, pomocí při výkaznictví a administrativních aktivitách a konče různými podpůrnými činnostmi vč. kontroly obsahové a formální správnosti projektových aktivit a jejich výstupů.

Více informací…

Strategie rozvoje

Vzdělávací strategie

Zaujala Vás naše nabídka?

Neváhejte a využijte znalosti a zkušenosti našich specialistů. Stačí, když vyplníte následující formulář…

  captcha