+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Fond Partnerství

Dotace z Programu švýcarsko-české spolupráce

Švýcarské fondyProgram švýcarsko-české spolupráce, jak název napovídá, podporuje projekty zaměřené na rozvoj spolupráce mezi švýcarskými a českými podniky a institucemi, a to prostřednictvím řešení specifických problémů, přenosu znalostí a zkušeností a posilování partnerství.

O podporu lze žádat v následujících oblastech:

Bezpečnost, stabilita a podpora reforem:

 • Iniciativy regionálního rozvoje.
 • Prevence a řízení katastrof.
 • Modernizace soudnictví.
 • Posílení kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu.

Životní prostředí a infrastruktura

 • Obnova a modernizace základní infrastruktury.
 • Zlepšení životního prostředí.

Podpora soukromého sektoru

 • Financování malých a středních podniků.
 • Zlepšení regulace ve finančním sektoru.

Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj

 • Výzkum a vývoj.
 • Zdraví.

Naše služby

Dotační poradenstvíZajišťujeme poradenství ve všech fázích dotačního projektu – počínaje vstupní analýzou klienta, resp. projektu, nastavením strategie, vytipováním nejvhodnějších výzev, přípravou žádosti a dalších nezbytných podkladů.

Více informací…

Dotační managementFormou supervize a poradenství se zapojíme do průběhu realizaci  dotačního projektu – počínaje realizací výběrových řízení, zajištěním projektového řízení, pomocí při výkaznictví a administrativních aktivitách a konče různými podpůrnými činnostmi vč. kontroly obsahové a formální správnosti projektových aktivit a jejich výstupů.

Více informací…

Strategie rozvoje

Vzdělávací strategie

Zaujala Vás naše nabídka?

Neváhejte a využijte znalosti a zkušenosti našich specialistů. Stačí, když vyplníte následující formulář…

  captcha