+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Investiční pobídky

Podpora investičních projektů realizovaných na území ČR

CzechInvestInvestiční pobídky patří mezi národní formy podpory rozvoje podnikání. Žádat o ně mohou jak tuzemské, tak také zahraniční subjekty, které realizují, resp. připravují investiční projekt v oblasti výroby, spuštění technologického centra nebo centra sdílených služeb na území ČR.

 

Formy investičních pobídek

  • Sleva na dani z příjmů právnických osob.
  • Převod území za zvýhodněnou cenu.
  • Hmotná podpora na vytvořené pracovní místo.
  • Hmotná podpora na školení a rekvalifikace zaměstnanců.
  • Hmotná podpora na pořízení majetku (strategické investiční akce).

Naše služby

Dotační poradenstvíZajišťujeme poradenství ve všech fázích dotačního projektu – počínaje vstupní analýzou klienta, resp. projektu, nastavením strategie, vytipováním nejvhodnějších výzev, přípravou žádosti a dalších nezbytných podkladů.

Více informací…

Dotační managementFormou supervize a poradenství se zapojíme do průběhu realizaci  dotačního projektu – počínaje realizací výběrových řízení, zajištěním projektového řízení, pomocí při výkaznictví a administrativních aktivitách a konče různými podpůrnými činnostmi vč. kontroly obsahové a formální správnosti projektových aktivit a jejich výstupů.

Více informací…

Strategie rozvoje

Vzdělávací strategie

Zaujala Vás naše nabídka?

Neváhejte a využijte znalosti a zkušenosti našich specialistů. Stačí, když vyplníte následující formulář…

captcha