+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Doprava

Operační program Doprava

Operační program Doprava je určen k urychlení rozvoje páteřních komunikací v ČR jako podmínky pro zajištění udržitelné konkurenceschopnosti. Hlavním zaměřením programu je dopravní infrastruktura. Podporovány budou aktivity ve specifických oblastech (silniční, železniční, letecká a vodní) navázané na příslušné strategie a také dokončení napojování dalších regionů ČR na strategickou dopravní infrastrukturu zajišťující podmínky pro zvyšování konkurenceschopnosti příslušných regionů postavené na mobilizaci jejich vnitřních faktorů.

Program je tvořen třemi prioritními osami:

  1. Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
  2. Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
  3. Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T