+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP D / SC 1.2

Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T

Cílem podpory je vytvoření podmínek pro větší využití vnitrozemské vodní dopravy zlepšením stavu infrastruktury a dalších funkčních parametrů vodní dopravy, řešením problémů splavnosti a bezpečnosti plavebního provozu na dopravně významných vnitrozemských vodních cestách. Mezi další cíle patří odstraňování současných úzkých míst na dopravně významných vnitrozemských vodních cestách, přičemž budou vytvořeny podmínky nejen pro celkově větší využití vodní dopravy, ale v důsledku také pro zlepšení situace na dopravním koridoru do severoněmeckých námořních přístavů jako bran na světové trhy.

Oprávnění žadatelé:

  • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury vnitrozemské vodní dopravy, např. ŘVC (Ředitelství vodních cest).

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Modernizace a výstavba infrastruktury vodních cest (např. plavební stupně, plavební komory, objekty pro zajištění bezpečnosti, atd.)
  • RIS a návazný rozvoj infrastruktur prostorových dat.