+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP D / SC 1.4

Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci

Účelem navržených intervencí je zvýšení využívání veřejné dopravy na úkor individuální automobilové dopravy zaváděním a rozvojem systémů městské a příměstské hromadné dopravy na drážním principu (metro, tramvaje, tram-train a trolejbusy).

Oprávnění žadatelé:

  • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury.

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na  drážním principu (metro, tramvaje, tram-train, trolejbusy).