+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP D / SC 1.5

Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku

Cílem navržených intervencí je přispět k vytvoření podmínek pro vyšší konkurenceschopnost a širší využití:

  • železniční dopravy, a to zejména prostřednictvím nastartování trvalého cyklu obnovy dopravního parku osobní železniční dopravy (Cílem intervencí v oblasti železniční dopravy by dále mělo být zajištění interoperability v souladu s TSI prostřednictvím investic do vozového parku.);
  • nákladní vodní dopravy, a to zejména prostřednictvím nastartování trvalého cyklu obnovy parku plavidel vodní dopravy (Tyto intervence zvýší environmentální čistotu provozování vodní dopravy, zlepší efektivitu provozování vodní dopravy modernizovanými plavidly a zvýší tak jejich zapojení do přepravního řetězce multimodální dopravy a zvýší bezpečnost a napomůže prevenci nehod a havárií s nepříznivými dopady na životní prostředí.).

Oprávnění žadatelé:

  • Vlastníci dopravních prostředků provozovaných v železniční dopravě (v případě nákupu železničních vozidel půjde o vozidla pro veřejnou dopravu provozovanou v závazku veřejné služby včetně dopravy přeshraniční) a vlastníci a provozovatelé plavidel provozující nákladní vodní dopravu a pravidelnou osobní veřejnou vodní dopravu.

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Obnova vozidlového parku osobní železniční dopravy.
  • Úpravy vozidel vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI včetně vozidlových součástí systému ERTMS (Evropský systém pro řízení železniční dopravy).
  • Obnova parku plavidel nákladní a pravidelné osobní veřejné vodní dopravy.