+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP D / PO 2

Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu

Cílem prioritní osy 2 je podpora multimodálního jednotného evropského dopravního prostoru prostřednictvím investic do TEN-T a rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí, včetně systémů s nízkou hlučností, a nízkouhlíkových dopravních systémů, včetně vnitrozemské a námořní lodní dopravy, přístavů, multimodálních spojů a letištní infrastruktury s cílem podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu.

Oblasti podpory:

  1. Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS
  2. Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti
  3. Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu

Oprávnění žadatelé:

  • Vlastníci/správci dotčené silniční infrastruktury, zejména ŘSD ČR.
  • Vlastníci/správci dotčené infrastruktury s veřejným přístupem.

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.