+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Integrovaný ROP

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně také na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou operačního programu je umožnit vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Operační program se zaměřuje na celou řadu tematických cílů, které realizuje prostřednictvím čtyř prioritních os (pátá – nazvaná technická pomoc – je určena na provoz).

Tematické cíle operačního programu:

 1. Rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií (PO 3).
 2. Snižování energetické náročnosti ekonomiky (PO 2).
 3. Omezování přírodních rizik, povodní a ekologické zátěže (PO 1).
 4. Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství (PO 3).
 5. Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava (PO 1).
 6. Fungující sociální systém a boj proti chudobě (PO 2, PO 4).
 7. Zkvalitnění systému vzdělávání (PO  2).
 8. Kvalitní, efektivní a transparentní veřejná správa a instituce (PO  3).

Prioritní osy:

 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony.
 2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.
 3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí.
 4. Komunitně vedený místní rozvoj.
 5. Technická pomoc.