+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

IROP / SC 3.2

Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT (informační a komunikační technologie)

Cílem je dosáhnout vysoké kvality služeb veřejné správy a to prostřednictvím mimo jiné i koordinovaného propojení a sdílení informací a dat veřejné správydokončení procesu elektronizace agend veřejné správy (eJustice, eCulture, eHealth, eProcurement, eSbírka, eLegislativa apod.) jako i zavedení úplného elektornického podání rozvojem služeb nad základními registry a existujícími agendovými informačními systémy. Specifický cíl se zaměřuje na posílení výkonnosti a transparentnosti orgánů veřejné správy, prostřednictvím rozvoje a využití IKT systémů. Celková alokace činí 382  milionů EUR.

Oprávnění žadatelé:

 • Organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu.
 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji/ obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí.
 • Nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, církve a náboženské společnosti, organizace zřizované nebo zakládané církvemi a náboženskými společnostmi.
 • Fyzické osoby.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Podporovány budou projekty z oblasti eGovernment, infrastruktury a informační a komunikační systémy veřejné správy v rozsahu rozšíření, propojení, konsolidace systémů, aplikací a datového fondu (včetně jeho publikování) veřejné správy včetně cloudových řešení.
 • Modernizace informačních a komunikačních systémů pro specifické potřeby subjektů veřejné správy a složek IZS.
 • Pro zvýšení kybernetické bezpečnosti bude podporován vznik a vybavení orgánů veřejné moci pro ochranu infrastruktury IKT a zajištění řízeného a bezpečného sdílení dat veřejné správy v souladu se standardy kybernetické bezpečnosti včetně komunikační a radiokomunikační infrastruktury státu.
 • Vytváření nových a modernizace stávajících informačních a komunikačních systémů pro specifické potřeby subjektů veřejné správy a složek IZS.

Územní zaměření podpory:

 • Území celé ČR včetně hl. m. Prahy. Aktivity jsou neoddělitelné z hlediska geografické působnosti. Většina orgánů veřejné moci s celorepublikovou působností sídlí v Praze a tedy i investice do jejich IKT systémů budou umístěny v Praze. Dopad z těchto projektů budou mít občané celé České republiky.