+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

IROP / SC 3.3

Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Cílem je zvyšovat dostupnost a synergické efekty územně plánovacích dokumentů, podporovat komplexní přístupy k řešení území, reagovat na potřeby území z hlediska veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu a povodňového nebezpečí a také na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu. Celková alokace činí 95 milionů EUR.

Oprávnění žadatelé:

  • Obce a kraje.

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Pořízení územních plánů.
  • Pořízení regulačních plánů.
  • Pořízení územních studií.

Územní zaměření podpory:

  • Území celé ČR s výjimkou území hl. m. Prahy.