+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se zaměřuje na rozvoj ICT a informačních technologií, nákup moderních technologických zařízení, snížení energetické náročnosti, ochranu duševního vlastnictví, vývojová centra, vznik a rozvoj klastrů, technologických platforem a projektů spolupráce od regionálních uskupení po nadnárodní kooperace, vznik a rozvoj vědeckotechnických parků, školicí střediska, vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí, přístup jak k ekonomickým a technologickým trendům, účast na veletrzích, výstavách a další inovační infrastrukturu.

Operační program pro programové období 2014-2020 schválila Evropská komise 29. 4. 2015. O den později, tedy 30. 4. zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu avíza prvních výzev. Příjem žádostí o podporu se předpokládá od června 2015.

Program se dělí na  5 prioritních os, z nichž čtyři jsou určeny pro žadatele a pátá slouží k úhradě nákladů na technické zajištění poskytování a správy operačního programu:

Prioritní osa 1:
Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Prioritní osa 2:
Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

Prioritní osa 3:
Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Prioritní osa 4:
Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

Prioritní osa 5:
Technická pomoc