+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Marketing

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Marketing podporuje rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a míru využívání exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.

V rámci programu lze získat podporu např. na získávání marketingových informací v souvislosti se vstupem na zahraniční trhy, tvorbu studií zaměřených na vstup na tyto trhy, prezentaci podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím související tvorba propagačních materiálů.

Oprávnění žadatelé:

 • Malé a střední podniky (individuálně).

Výše podpory:

Dotace na podporu individuální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí

 • Forma podpory: dotace.
 • Min. dotace pro jeden projekt: 200 tis. Kč.
 • Max. dotace pro jeden projekt: 5 mil. Kč.

Dotace na podporu společné účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí

 • Forma podpory: dotace.
 • Min. dotace pro jeden interní projekt: 100 mil. Kč.
 • Max. dotace pro jeden interní projekt: 200 mil. Kč.

Dotace na projekty zvýšení schopnosti mezinárodní expanze, zlepšení strategického řízení a posílení růstových motivací podniků

 • Forma podpory: dotace
 • Min. dotace pro jeden interní projekt: 5 mil. Kč.
 • Max. dotace pro jeden interní projekt: 200 mil. Kč.

Intenzita podpory účasti malých a středních podniků na zahraničních veletrzích poskytovaná dle Nařízení Komise č. 651/2014 nesmí přesáhnout 50 procent celkových způsobilých výdajů. Intenzita podpory de minimis bude upřesněna v jednotlivých výzvách.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Podporovanými aktivitami jsou:
  • služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (účast na zahraničních výstavách a veletrzíchorganizace seminářů/akcí se zaměřením na konkrétní problematiku týkající se mezinárodní konkurenceschopnosti, např. právní aspekty daného teritoria aj., získání zkušeností s podnikáním v zahraničí, zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstových motivací podniků hledajících nové rozvojové příležitosti), např. prostřednictvím analýzy k plánování a designu nových produktů včetně posouzení jejich tržního potenciálu, a rozvoje nových technologií,
  • sofistikované poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí (se specifickou teritoriální znalostí) a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací (mentoring, koučink, foresight ad.)
  • služby zaměřené na podporu internacionalizace MSP,
  • služby podporující zapojování MSP do mezinárodních programů, jako např. v oblasti výzkumné spolupráce (Horizont 2020, COSME),
  • služby zaměřené na zvýšení marketingových a manažerských dovedností MSP.

Specifika a omezení:

 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.

Zaujala Vás naše nabídka?

Neváhejte a využijte znalosti a zkušenosti našich specialistů. Stačí, když vyplníte následující formulář…

  captcha