+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Poradenství 1

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cílem programu je poskytování základních poradenských služeb a služeb prostřednictvím externích poradců oprávněných k této činnosti podle platných právních předpisů. Poskytování základních poradenských služeb a služeb pro MSP bude zaměřeno na začínající firmy v oblasti výroby, stavebnictví, obchodu a služeb s cílem podpořit zvýšení počtu nových podnikatelů a konkurenceschopnosti začínajících MSP v hospodářsky problémových regionech.

Oprávnění žadatelé:

 • Příjemcem dotace jsou provozovatelé inovační infrastruktury, jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra působící v regionech ČR.

Výše podpory:

Forma podpory: Dotace

 • Dotace pro jeden projekt provozovatele inovační infrastruktury na poskytování cenově zvýhodněných poradenských služeb pro MSP:
  • Minimálně: 5 milionů Kč.
  • Maximálně: 20 milionů Kč

Forma podpory (pro příjemce služeb): Cenově zvýhodněné poradenské služby

 • Podpora pro začínající MSP bude poskytována na projekty schválené příjemci dotace v souladu s vyhlášenou výzvou formou cenově zvýhodněných poradenských služeb a služeb pro MSP maximálně do výše 0,5 mil. Kč na jeden projekt žadatele.
 • Minimálně: 50 tisíc Kč.
 • Maximálně: 500 tisíc Kč.

Intenzita podpory poradenských služeb pro MSP nesmí přesáhnout 50 % způsobilých výdajů. Tzn. příjemce služby (MSP) zaplatí 50 % ceny služby z vlastních zdrojů příslušnému poskytovateli služeb.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Podpora poradenských služeb a služeb pro začínající podniky. Podporovány budou poradenské služby pro začínající MSP (s historií do 3 let) poskytované provozovateli inovační infrastruktury jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra.
 • Nebudou podporovány poradenské služby mající charakter stálé nebo pravidelné činnosti související s obvyklými provozními náklady podniku na služby, jako například běžné daňové poradenství, pravidelné právní služby nebo reklama.

Specifika a omezení:

 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.
 • Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy. Z hlediska územní dimenze je tento program podpory zaměřen na hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnaností a dále urbánní území, kde se předpokládá zapojení do integrovaného nástroje ITI.