+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Poradenství

Poradenství 2 (poradenské služby pro MSP)

Program Poradenství 2 poskytuje sofiskované poradenské služby pro MSP z oblasti mezinárodního prostředí a strategického řízení a managementu inovací (mentoring, koučing, foresight ad.).

Oprávnění žadatelé:

 • MSP.
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.
 • Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade (koneční příjemci – MSP).

Časové dispozice:

 • Termín vyhlášení první výzvy se očekává v 1. polovině roku 2015.

Výše podpory:

 • Výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat v rozmezí  500 tisíc až 1 milion Kč.
 • Dotace bude poskytována do výše 50 % celkových uznatelných nákladů.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Sofistikované poradenské služby pro MSP z oblasti mezinárodního prostředí a strategického řízení a managementu inovací (mentoring, koučing, foresight ad.).

Uznatelné náklady:

 • Služby poradenských expertů pro strategické řízení a management inovací (mentoring, koučink, foresight ad.).
 • Služby poradenských expertů zaměřené na podporu internacionalizace MSP jejich zapojování do mezinárodních programů.
 • Služby související s realizací projektů.
 • Náklady na administraci projektů.