+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP PIK / Prioritní osa 4

Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

Prioritní osa významně podpoří posílení širokopásmové připojení k internetu a rozvoj vysokorychlostních sítí. Druhou významnou podporovanou oblastí v této ose bude vývoj produktů a služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Specifické cíle:

Specifický cíl 4.1:
Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem  k internetu

Růst konkurenceschopnosti ekonomiky založený na moderních vysokorychlostních přístupových sítí k internetu.

Specifický cíl 4.2:
Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky

Růst konkurenceschopnosti založený na vyvíjení a využívání vysoce inovativních ICT.

Oprávnění žadatelé:

  • Podnikatelské subjekty (malé, střední a velké podniky).
  • Fyzické nebo právnické osoby podnikající v oblasti ICT.

Kdy lze o dotaci zažádat:

  • Žádosti o dotaci je možné podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

  • Výše podpory záleží na vybraném programu.

Programy:

Aktuální výzvy/avíza výzev: