+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

ICT a sdílené služby

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program ICT a sdílené služby umožňuje získat finanční podporu na tvorbu nových sofistikovaných ICT řešení, budování nových center Datových center a na zřizování center sdílených služeb.

Oprávnění žadatelé:

 • Podniky.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Minimální výše dotace pro jeden projekt: dle výzvy.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt: 200 milionů Kč.

Intenzita podpory:

Výše dotace bude poskytována podle velikost podniku:

 • malý podnik ( do 49 zaměstnanců) – 45 % z celkových uznatelných nákladů;
 • střední podnik ( 50 – 249 zaměstnanců) – 35 % z celkových uznatelných nákladů;
 • velký podnik ( nad 250 zaměstnanců) – 25 % z celkových uznatelných nákladů.

Příklady podporovaných aktivit:

 1. Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení, tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace.
 2. Zřizování a provoz center sdílených služeb.
 3. Budování a modernizace datových center.

Specifika a omezení:

 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.
 • Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy. Z hlediska územní dimenze bude tento program podpory zaměřen na rozvojová území.