+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Inovační vouchery

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Inovační vouchery podporuje spolupráci firem s výzkumnými institucemi.

Oprávnění žadatelé:

 • Příjemcem podpory pro aktivitu a) může být podnikatelský subjekt, který je malým nebo středním podnikem.
 • Příjemcem podpory pro aktivitu b) mohou být provozovatelé inovační infrastruktury, jako jsou vědeckotechnické parky, inovační centra a podnikatelské inkubátory, které mají ve svých stanovách zakotveno, že byly zřízeny za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Pro aktivitu a)
  • Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 80 tisíc Kč.
  • Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 500 tisíc Kč.
 • Pro aktivitu b)
  • Min. absolutní dotace pro jeden projekt: 100 tisíc Kč.
  • Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 5 milionů Kč.

Míra podpory:

Dotace může být poskytována až do výše 100 % v případě zprostředkovatelů a maximálně 100 % v případě konečných uživatelů služeb (MSP). Míra podpory se může lišit v jednotlivých výzvách programu. Podpora také může být poskytnuta ve formě zvýhodněné služby.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Pro aktivitu a)
  Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb
   v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků. Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací zahrnují zejména měření, zkoušky, výpočty, konzultace, spolupráce s doktorandy, služby v oblasti nákupu, transferu duševního vlastnictví, apod.
 • Pro aktivitu b)
  Podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury typu podnikatelských inovačních center či vědeckotechnických parků v oblasti zvyšování absorpční kapacity, distribuce a využívání inovačních voucherů.

Specifika a omezení:

 • Budou podporovány projekty, jejichž výstupy se neprojeví v některém z následujících odvětví:
  • výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků, které spadají do oblasti Společné zemědělské politiky, zemědělství, lesnictví, rybolov a akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A03).