+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Nízkouhlíkové technologie

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Nízkouhlíkové technologie podporuje konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin.

Oprávnění žadatelé:

 • Malý, střední nebo velký podnik; včetně zemědělských podnikatelů (definovaných zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství) a podnikatelů v potravinářství.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Minimální výše dotace pro jeden projekt: 500 tisíc Kč.
 • Maximální výše dotace pro jeden projekt: 100 milionů Kč.
 • Maximální výše podpory na ekologické studie činí 350 tisíc Kč.

Míra podpory:

 • Malý podnik 70 % ze způsobilých výdajů,
 • Střední podnik 60 % ze způsobilých výdajů,
 • Velký podnik 50 % ze způsobilých výdajů.
 • V případě udělení podpory de minimis ve prospěch žadatelů s NACE spadající do Sekce H – Doprava a skladování, bude činit limit této podpory 100 tisíc eur na jeden podnik a tři roky.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy (elektromobilita silničních vozidel).
 • Pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie (např. akumulace elektřiny rámci inteligentních sítí a v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií).
 • Zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách (inteligentní prvky řízení budov, integrace OZE do budov, aplikace nových energeticky šetrných materiálů, využití druhotných surovin k udržitelné výstavbě).
 • Zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů (např. využití biometanu).
 • zavádění off grid systémů (městské a komunitní sítě, ostrovní systémy dodávek energií v budovách).
 • Zavádění systémů řízení spotřeby energií.
 • Zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin.
 • Zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností.
 • Zavádění technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní (zejména kritické suroviny).
 • Zavádění technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné.

Specifika a omezení:

 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.