+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Obnovitelné zdroje energie

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Obnovitelné zdroje energie umožňuje získat finanční podporu na výstavbu a rekonstrukci malých vodních elektráren, instalaci kogenerační jednotky nebo na výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla.

Oprávnění žadatelé:

 • Malý, střední nebo velký podnik; včetně zemědělských podnikatelů (definovaných zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství) a podnikatelů v potravinářství.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Minimální výše dotace pro jeden projekt: 1 milion Kč.
 • Maximální výše dotace pro jeden projekt: 100 milionů Kč.
 • Maximální výše podpory na ekologické studie činí 350 tisíc Kč.

Míra podpory:

 • Malý podnik 70 % ze způsobilých výdajů,
 • Střední podnik 60 % ze způsobilých výdajů,
 • Velký podnik 50 % ze způsobilých výdajů.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Podporována bude výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby, instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným vysoce efektivním způsobem.
 • Dále bude podporována výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla.
 • Podporována nebude výstavba či rekonstrukce solárních, větrných, geotermálních zdrojů či bioplynových stanic.
 • Podporovány nebudou komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace.

Specifika a omezení:

 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.
 • Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.