+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Smart Grids I

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Smart grids I. (Distribuční sítě) umožňuje získat finanční podporu na nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách nebo na nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách.

Oprávnění žadatelé:

  • Podniky.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Minimální výše dotace pro jeden projekt: 1 milion Kč.
  • Maximální výše dotace pro jeden projekt: 500 milionů Kč.
  • Maximální výše podpory na ekologické studie činí 350 tisíc Kč.

Míra podpory:

Příklady podporovaných aktivit:

  • Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách.
  • Nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách.
  • Řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě.
  • Ekologické studie (Studie na zavedení smart grids ve vztahu k projektu).

Specifika a omezení:

  • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.
  • Projekt je možné realizovat na Území České republiky, mimo území hl. města Prahy. Žadatel o poskytnutí dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům (např. licence na přenos elektřiny), kde bude projekt realizován.