+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Smart Grids I

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Smart grids I. (Distribuční sítě) umožňuje získat finanční podporu na nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách nebo na nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách.

Oprávnění žadatelé:

 • Podniky.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Minimální výše dotace pro jeden projekt: 1 milion Kč.
 • Maximální výše dotace pro jeden projekt: 500 milionů Kč.
 • Maximální výše podpory na ekologické studie činí 350 tisíc Kč.

Míra podpory:

 • Střední podnik 60 % ze způsobilých výdajů.
 • Velký podnik 50 % ze způsobilých výdajů.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách.
 • Nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách.
 • Řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě.
 • Ekologické studie (Studie na zavedení smart grids ve vztahu k projektu).

Specifika a omezení:

 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.
 • Projekt je možné realizovat na Území České republiky, mimo území hl. města Prahy. Žadatel o poskytnutí dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům (např. licence na přenos elektřiny), kde bude projekt realizován.