+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Úspory energie

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Program Úspory energie umožňuje získat finanční podporu na zateplení, modernizaci a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, elektráren, využití odpadní energie ve výrobních procesech a na zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.

Oprávnění žadatelé:

 • Malý, střední nebo velký podnik; včetně zemědělských podnikatelů (definovaných zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství), podnikatelů v akvakultuře, podnikatelů v potravinářství a maloobchodu.

Forma podpory

Výše podpory:

Forma podpory A – dotace:

 • Minimální výše dotace pro jeden projekt: 0,5 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace pro jeden projekt: 250 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory na ekologické studie činí 350 000 Kč.

Forma podpory B – finanční nástroj:

 • Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru, finančního příspěvku na ekologické studie a finančního příspěvku na úhradu úroků.
 • Celková výše zvýhodněného úvěru se sníženou úrokovou sazbou a finančního příspěvku k úhradě úroků na jeden projekt je minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně ve výši 250 mil. Kč.
 • Maximální výše podpory na ekologické studie (včetně energetických auditů) činí 350 000,- Kč.

Míra podpory:

Forma podpory A – dotace:

 • malý podnik ( do 49 zaměstnanců)  – 70 % ze způsobilých výdajů,
 • střední podnik ( 50 – 249 zaměstnanců) – 60 % ze způsobilých výdajů,
 • velký podnik (nad 250 zaměstnanců) – 50 % ze způsobilých výdajů.

Forma podpory B – finanční nástroj:

 • Maximální intenzita veřejné podpory ve formě finančního příspěvku na ekologické studie nesmí přesáhnout hranici:
  • Malý podnik 70 % způsobilých výdajů,
  • Střední podnik 60 % způsobilých výdajů

 

 • Zvýhodněný úvěr se sníženou úrokovou sazbou je poskytován maximálně na 70 % způsobilých výdajů.

Podmínky poskytování podpory:

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálů za účelem zvýšení účinnosti.
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace.
 • Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED).
 • Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech.
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (např. solární ohřev, tepelná čerpadla apod.).
 • Instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku.
 • Podpora vícenákladů na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě rekonstrukce či výstavby nových podnikatelských budov. Vícenáklady budou odvozeny od modelových příkladů a pro účely podpory stanoveny jako pevná částka na jasně měřitelnou veličinu (např. na metr čtvereční energeticky vztažné plochy).

Podporovány nebudou komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace.

Specifika a omezení:

 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE). Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.