+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Praha – pól růstu

Operační program Praha – pól růstu

Multifondový Operační program Praha – pól růstu ČR je zaměřen na podporu vědy a výzkumu, malých a středních podniků, nízkouhlíkové hospodářství, podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a vzdělávání. Všechny uvedené aktivity budou realizovány výhradně na území hlavního města Prahy.

Program se skládá z následujících čtyř prioritních os:

  1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
  2. Udržitelná mobilita a energetické úspory
  3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
  4. Vzdělání a vzdělanost