+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP PRA / Prioritní osa 3

Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

Cílem prioritní osy 3 je podporovat investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav,podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám.

Specifické cíle:

 1. Posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci
 2. Posílení infrastruktury pro sociální podnikání
 3. Posílení aktivit pro integraci, komunitní služby a prevenci
 4. Rozvoj sociálních podniků místních komunit

Oprávnění žadatelé:

 • Hlavní město Praha.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Podnikatelské subjekty (u kterých se s ohledem na budoucí právní úpravu předpokládá status veřejné prospěšnosti).

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci lze podávat výhradně v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou k dispozici. Informace doplníme v nejbližším možném termínu.