+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP PRA / SC 3.4

Rozvoj sociálních podniků místních komunit

Specifický cíl má spolu se specifickým cílem „Posílení infrastruktury pro sociální podnikání“ IP 3.2 za cíl vytvořit udržitelné prostředí pro rozvoj sociálního podnikání a stimulovat tak sociální inovace v této oblasti. Zejména jde o rovinu podpory již existujících sociálních podniků, jejich rozšiřování, zakládání nových, a hlavně o stimulaci inovativních projektů sociálního podnikání a rozvoje sociální ekonomiky na území města.

Oprávnění žadatelé:

  • Hlavní město Praha.
  • Městské části hl. m. Prahy.
  • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.
  • Nestátní neziskové organizace.
  • Podnikatelské subjekty.

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou k dispozici. Informace doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Provoz, zakládání a rozšiřování sociálních podniků včetně inovativních projektů v oblasti zaměstnávání sociálně ohrožených v rámci kulturně-komunitních center a návazných aktivit.