+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP PRA / SC 1.2

Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem

Cílem intervence je pomoci znalostně intenzivním podnikům v počátečních fázích jejich rozvoje, kdy se rozhoduje o jejich další existenci.

Oprávnění žadatelé:

 • Hlavní město Praha.
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Výzkumné organizace (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací).
 • Podnikatelské subjekty.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Profesní a zájmová sdružení.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů.
 • Vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele (MSP).
 • Rozvoj inovačních firem v počátečních obdobích jejich životního cyklu.