+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP PRA / Prioritní osa 2

Udržitelná mobilita a energetické úspory

Cílem prioritní osy 2 je podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení.

Specifické cíle:

  1. Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení
  2. Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy

Oprávnění žadatelé:

  • Hlavní město Praha.
  • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy
  • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
  • Městské části hl. m. Prahy.

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.