+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP PRA / SC 4.1

Dosažení dostatečné kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání

Specifický cíl je navržen na podporu z EFRR a jeho cílem je řešit nedostatečnou kapacitu zařízení péče o děti do 3 let (investiční priority 1 prioritní osy 4), která souvisí se sníženou schopností pražských vzdělávacích zařízení absorbovat poptávku po kapacitách, s ohledem na hustou infrastrukturu vzdělávacích institucí, a s vnitřním potenciálem zaměstnanosti, a odpovídající kapacitu vzdělávacích zařízení, mateřských a základních škol.

Oprávnění žadatelé:

 • Hlavní město Praha.
 • Městské části hl. m. Prahy.
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.
 • Vzdělávací zařízení (školy vč. VOŠ).
 • Nestátní neziskové organizace.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Vytvoření nových míst ve stávajících zařízeních pro poskytování péče o děti do 3 let v denním režimu, nebo v objektech mateřských škol.
 • Podpora alternativní formy nerodičovské předškolní péče (včetně dětí do 3 let).
 • Vytváření nových tříd ve stávajících objektech vzdělávacích zařízení, zejména mateřských a základních škol, za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání dětí zpravidla do 3 let.
 • Zvýšení kvality vybavení tříd a učeben s důrazem na osobní a inkluzívní výuku v mateřských, základních i středních školách a vybudování zařízení na podporu rozvoje kinestetické inteligence a pohybových aktivit jako druhu neformálního vzdělávání.