+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

PRV / OP 2

Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů

Pro naplňování cílů a potřeb v oblasti zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpory inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů byla na základě analýzy a posouzení potřeb vybrána následující opatření:

Prioritní oblasti:

 1. Zvýšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména s ohledem na zvýšení míry účasti a orientace na trhu, jakož i zemědělské diverzifikace
 2. Usnadnění vstupu dostatečně kvalifikovaných zemědělců do odvětví zemědělství a zejména generační obměny v tomto odvětví
 3. Zvýšení hospodářské výkonnosti všech lesnických podniků, zejména s ohledem na zvýšení míry účasti a orientace na trhu

Podporované aktivity:

 • Investice do hmotného majetku;
 • pozemkové úpravy;
 • lesnická infrastruktura;
 • investice do nových lesnických technologií a zpracování lesnických výrobků a jejich uvádění na trh;
 • spolupráce – podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií;
 • převod podniku malých zemědělců;
 • podpora zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce.

Oblasti podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Oprávnění žadatelé:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.