+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

PRV / PO 2.2

Usnadnění vstupu dostatečně kvalifikovaných zemědělců do odvětví zemědělství a zejména generační obměny v tomto odvětví

Opatření Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti, podopatření Podpora zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce je klíčovým opatřením pro naplnění prioritní oblasti směřující k posílení kvality lidského kapitálu a ke generační obměně v zemědělství. V zájmu efektivní podpory a lepšího zacílení opatření bude stanovena minimální velikost podniku definovaná minimálním rozsahem standardní produkce vymezené pro jednotlivé výrobní specializace, která zajistí dostatečný příjem ze zemědělské činnosti na podnikatele alespoň pro jednoho pracovníka v zemědělství. Pro další zajištění cílenosti podpory pro skupinu mladých podniků bylo navrženo poskytnout prioritu skupině mladých podnikatelů do věku 40 let v rámci opatření Investice do hmotného majetku a) a b) v podobě preferenčního kritéria.