+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

PRV / OP 3

Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství

Pro naplňování cílů a potřeb v oblasti organizace potravinového řetězce, včetně zpracování produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství byla na základě analýzy a posouzení potřeb vybrána následující opatření:

Prioritní oblasti:

  1. Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, zvýšení hodnoty zemědělských produktů, podpory na místních trzích a krátkých dodavatelských řetězců, seskupení a organizací producentů a meziodborových organizací

Podporované aktivity:

  • Režimy jakosti zemědělských produktů a potravin;
  • spolupráce – podpora horizontální a vertikální spolupráce;
  • platby za dobré životní podmínky zvířat,
  • preventivní opatření před poškozením potenciálu zemědělské produkce.

Oblasti podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Oprávnění žadatelé:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.