+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

PRV / PO 3.1

Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, zvýšení hodnoty zemědělských produktů, podpory na místních trzích a krátkých dodavatelských řetězců, seskupení a organizací producentů a meziodborových organizací

Opatření Investice do hmotného majetku, podopatření Podpora investic, které se týkají zpracování/uvádění na trh a/nebo vývoje zemědělských produktů umožní v části svých podpor zvýšit přidanou hodnotu zemědělské produkce a jejího uvádění na trh, a to na úrovni zemědělského nebo zpracovatelského podniku. Postupné opouštění modelu prodeje prosté suroviny a nahrazení jej zvyšováním přidané hodnoty produkce je jedním ze základních předpokladů pro posilování konkurenceschopnosti jak podniku, tak celého odvětí.

Opatření Dobré životní podmínky zvířat zabezpečí zlepšení životní pohody hospodářských zvířat a vytvoří podmínky pro jejich přirozené chování, pocit bezpečí, pohodlí a snížení četnosti vzájemných potyček mezi nimi. Opatření podporuje zajištění co možná nejvyššího komfortu zvířat v jejich chování, a to především z hlediska naplnění jejich přirozených životních potřeb. Větší důraz na oblast pohody zvířat a následná deklarace nadstandardních podmínek chovu povede ke zvýšení povědomí chovatelů, stejně jako spotřebitelů, ohledně přidané hodnoty v samotných chovech, ale také k větší poptávce veřejnosti a spotřebitelů po produktech vykazujících vyšší jakost.

Opatření Spolupráce napomůže prostřednictvím zavádění nových výrobků a postupů do praxe zvyšování přidané hodnoty výrobků a produkci jedinečných výrobků s dobrým uplatněním na trhu. Různé formy spolupráce pak mohou rozšířit takové postupy mezi větší počet zemědělských subjektů.