+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

PRV / OP 5

Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku

Pro naplňování cílů a potřeb v oblasti účinného využívání zdrojů a podpory přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v zemědělství, potravinářství a lesnictví byla na základě analýzy a posouzení potřeb vybrána následující opatření:

Prioritní oblasti:

 1. Efektivnější využívání vody v zemědělství
 2. Efektivnější využívání energie
 3. Usnadnění dodávek a využívání energie z obnovitelných zdrojů, vedlejších produktů, odpadu, reziduí a jiných nepotravinářských surovin pro účely biologického hospodářství v zemědělství a při zpracování potravin
 4. Snižování emisí skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělství
 5. Podpora ukládání a pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví

Podporované aktivity:

 • Zalesňování zemědělské půdy,
 • Zavádění zemědělsko-lesnických systémů.

Oblasti podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Oprávnění žadatelé:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.