+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

PRV / PO 5.1

Efektivnější využívání vody v zemědělství

Opatření Investice do hmotného majetku zčásti napomůže naplňování uvedených prioritních oblastí s cílem úspory vody a energie v zemědělské a zpracovatelské výrobě. U investic podporovaných s cílem zefektivnění výroby se dají předpokládat efekty v úspoře vody a energií. Avšak vzhledem k tomu, že opatření primárně cílí na konkurenceschopnost a tvorbu přidané hodnoty, příspěvek opatření k této prioritě bude spíše vedlejšího charakteru.