+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

PRV / PO 5.4

Snižování emisí skleníkových plynů a amoniaku ze zemědělství

Opatření Investice do hmotného majetku zčásti přispěje k řešení problematiky skleníkových plynů a amoniaku pocházejících ze zemědělství. Jedná se zejména o skladování druhotných odpadů zemědělské výroby a také obecně o stavby a rekonstrukce staveb v živočišné výrobě. Avšak vzhledem k tomu, že opatření primárně cílí na konkurenceschopnost a tvorbu přidané hodnoty, příspěvek opatření k této prioritně bude spíše vedlejšího charakteru.