+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

PRV / PO 5.5

Podpora ukládání a pohlcování uhlíku v zemědělství a lesnictví

Opatření Podpora zalesňování a zakládání lesů umožní zmírnit dopady klimatických změn, především sekvestrací uhlíku, vhodným zacílením dojde i k minimalizaci erozních vlivů, udržení či zvýšení biodiverzity, zvýšení retence vody v krajině a zlepšení malého vodního cyklu.

Opatření Agroenvironmentálně-klimatické opatření – část podpor tohoto opatření je vhodná pro podporu ukládání uhlíku v půdě, a tím snížení množství uvolňovaného CO2, které je stále ještě vysoké, zejména pak opatření na zatravnění.