+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

PRV / OP 6

Podpora sociálního začlenění, snižování chudoby a hospodářský rozvoj ve venkovských oblastech

Pro naplňování cílů a potřeb v oblasti sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech byla na základě analýzy a posouzení potřeb vybrána následující opatření:

Prioritní oblasti:

  1. Usnadnění diverzifikace, vytváření a rozvoje malých podniků a pracovních míst
  2. Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech

Podporované aktivity:

  • Investice do nezemědělských činností – pro zemědělské podnikatele;
  • Podpora cestovního ruchu – pro zemědělské podnikatele;
  • Podpora rozvoje malých zemědělských podniků – pro zemědělské podnikatele;
  • LEADER – Místní akční skupiny.

Oblasti podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Oprávnění žadatelé:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.