+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

PRV / PO 6.1

Usnadnění diverzifikace, vytváření a rozvoje malých podniků a pracovních míst

Opatření Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti, podpora investic na založení a rozvoj nezemědělských činností se zaměřuje na posílení diverzifikace zemědělských podniků do jiných druhů aktivit s cílem získat další zdroje příjmů z podnikání a rozdělit podnikatelské riziko plynoucí ze zemědělské výroby do dalších oblastí. Diverzifikace může přinést efekty, mj. prostřednictvím tvorby pracovních příležitostí na venkově a užšího propojení zemědělské výroby a dalšího podnikání na venkově. Jedná se zejména o nabídku služeb agroturistiky nebo využití zemědělské produkce/odpadů k výrobě obnovitelných zdrojů energie a další.