+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

PRV / PO 6.2

Posílení místního rozvoje ve venkovských oblastech

Iniciativa LEADER nabízí díky metodě implementace místní rozvojové strategie zdola-nahoru řadu příspěvků k prioritním oblastem rozvoje venkova. Znalost místního prostředí a využití potenciálu dané lokality povede k realizaci akcí, které budou nejlépe reagovat na konkrétní místní problémy a podpora PRV tak může být efektivnější než při plošném centrálním řízení.