+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost

Operační program se primárně zaměřuje na projekty v oblasti sociálního začleňování a boje s chudobou. Tato problematika souvisí také s dostupností pracovní síly včetně zvyšování kvality vzdělávání a školství. Důraz je nově kladen také na dostupnost vybraných druhů zdravotní péče, především pak dlouhodobé a psychiatrické, a to včetně snahy zajistit kvalitní péči ve všech regionech.

Operační program pokrývá celkem tři tematické cíle, jejichž naplnění zajistí čtyři prioritní osy (pátá osa, podobně jako v jiných programech, podporuje realizaci podpory).

Tematické cíle

  1. Zvyšování zaměstnanosti a kvalitní pracovní síla (PO 1, PO 3)
  2. Fungující sociální systém a boj proti chudobě (PO 2, PO3)
  3. Kvalitní, efektivní a transparentní veřejná správa a instituce (PO 3, PO4)

Podporované oblasti

  1. Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.
  2. Sociální začleňování a boj s chudobou.
  3. Sociální inovace a mezinárodní spolupráce.
  4. Efektivní veřejná správa.
  5. Technická pomoc.