+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP Z / OP 1.1

Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků

Cílem je přispět ke zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob nebo osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Dále také integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce.

Oprávnění žadatelé:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí a jím řízené/zřízené instituce.
 • Poradenské a vzdělávací instituce.
 • Obce a svazky obcí.
 • Nestátní neziskové organizace.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

 • Zprostředkování zaměstnání.
 • Poradenské a informační činnosti a programy.
 • Bilanční a pracovní diagnostika.
 • Rekvalifikace.
 • Rozvoj základních kompetencí.
 • Podpora vytváření nových pracovních míst.
 • Podpora umístění na uvolněná pracovní místa.
 • Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností.
 • Podpora flexibilních forem zaměstnání a odměňování.
 • Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trhu páce.
 • Motivační aktivity.
 • Pracovní rehabilitace.
 • Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.