+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

Životní prostředí

Operační program Životní prostředí

Operační program Životní prostředí je určen na podporu ochrany a udržitelného využívání zdrojů, ochrany klimatu, zlepšení kvality ovzduší, ochrany přírody a krajiny a bezpečného prostředí. K uvedeným cílům využívá opatření podporující zlepšování kvality vody, snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a ochranu klimatu, omezování množství odpadů a efektivní materiálové toky, snižování ekologických zátěží, ochranu a péči o přírodu a krajinu.

Operační program se dělí na pět prioritních os:

  1. Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní.
  2. Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech.
  3. Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika.
  4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu.
  5. Energetické úspory.