+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP ŽP / Prioritní osa 5

Energetické úspory

Prioritní osa se zaměřuje na snížení konečné spotřeby energie a snížení spotřeby neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

Specifické cíle:

 1. Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
 2. Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Oprávnění žadatelé:

 • Obce, kraje a dobrovolné svazky obcí.
 • Příspěvkové organizace.
 • Veřejné výzkumné organizace.
 • Vysoké školy.
 • Školské právnické osoby.
 • Spolky.
 • Organizační složky státu.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Obchodní společnosti.

Časové dispozice:

 • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

 • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.