+420 277 270 500 info@edupress.cz

Menu

OP ŽP / SC 5.2

Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Prioritní osa 5 Energetické úspory se zaměřuje na snížení konečné spotřeby energie a snížení spotřeby neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách.

Oprávnění žadatelé:

  • Kraje, obce a dobrovolné svazky obcí.
  • Organizační složky státu.
  • Veřejné výzkumné instituce.
  • Příspěvkové organizace.
  • Vysoké školy, školy a školská zařízení.

Časové dispozice:

  • Žádosti o dotaci můžete podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory.

Forma podpory

Výše podpory:

  • Uvedené informace prozatím nejsou dostupné. Přesné časové dispozice doplníme v nejbližším možném termínu.

Příklady podporovaných aktivit:

  • Vícenáklady na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov. Tato oblast podpory slouží jako podpora implementace čl. 9 směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (a § 7 transpozičního zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií).